ADVIES

 • Voor een STUURAS dient u :
  Uitsluitend de "S" profielen te gebruiken. Deze profielen zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke eisen van de stuurassen:  dynamische belasting, geometrie van de assen, hoog kilometerrendement, enz. Wij raden af om vernieuwde banden op de stuuras van motorvoertuigen te monteren.

  Voor een MOTORAS dient u :
  Uitsluitend de "D" of "Z" profielen te gebruiken. Deze profielen zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke eisen van de aangedreven assen: motorkoppel, remvermogen, dubbele montage, de zwaarst belaste as van een voertuigcombinatie, enz. Banden met een "Z" profiel kunnen ook geplaatst worden op aangedreven assen afhankelijk van de eisen van deze as.

  Voor een DRAAGAS dient u :

  Uitsluitend de "T" of "Z" profielen te gebruiken. Deze profielen zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke eisen van draagassen: statische en dynamische balasting, wringing, hoge kilometerrendementen, enz. De banden met een "T" profiel hebben laad- en snelheidsindexen die aangepast zijn aan getrokken voertuigen (aanhangwagen of opleggers). Bij het monteren van banden met "S" profiel, dient gecontroleerd te worden of de laad- en snelheidsindex in overeenstemming te zijn  met de karakteristieken van de draagas. Banden met een "T" profiel  in Europa zijn voorzien van een "FRT" (Free Rolling Tyre) markering, die genormaliseerd is door ETRTO. Gebruik dus nooit banden met een "T" profiel op stuurassen van motorvoertuigen.

  De markering FRT :

  FRT markering is opgenomen in het reglement 54 "Markering 3.1.15". De vermelding "FRT" betreft banden die speciaal ontworpen zijn voor draagassen. Dit reglement geldt voor alle nieuwe banden die gebruikt worden op Europees grondgebied: dit wil zeggen dat banden met de markering FRT enkel gehomologeerd zijn om te worden gemonteerd op draagassen en niet voor andere type assen.  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade tijdens het transport wanneer de voorschriften niet worden nageleefd.
  Een met “FRT” gemarkeerde band kan ook worden  gemonteerd op de traileras van een motorvoertuig.

 • BANDEN VOOR EEN VRACHTWAGEN KIEZEN een belangrijke stap

  we biedt een ruime keuze en past de banden aan de verschillende types voertuigen, trajecten en transporten aan. We helpt u bij de keuze en installatie ervan, met inachtneming van de wetgeving en de technische voorschriften.

  Waarschuwingen en gebruiksvoorzorgen

  Respecteer de wetgeving die van kracht is in uw land en de uitrusting die wordt voorgeschreven door de constructeurs van voertuigen en door de fabrikanten: afmeting, laadindex, snelheidscode, structuur, ... In geval van wijziging van de oorspronkelijke uitrusting, controleer de regelgeving die van kracht is in het land. IN sommige landen moet voor een aldus gewijzigd voertuig een administratieve vergunning worden verkregen.

  Neem de verschillende omstandigheden in acht waarin u uw voertuig gebruikt. Hou rekening met uw eigen verwachtingen (lange trajecten, transport tijdens de winter, extreme omstandigheden, ...) om de meest geschikte band te vinden.

  Laat een tweedehands- of versleten band controleren door een professional alvorens u hem laat monteren, en dit om de veiligheid te waarborgen en de van kracht zijnde regelgeving in acht te nemen.

  Op eenzelfde as is het aanbevolen banden te monteren die een vergelijkbare slijtage vertonen. Sommige wetgevingen leggen een maximaal verschil op. Afhankelijk van het land is het ofwel verplicht ofwel sterk aanbevolen banden met eenzelfde profielpatroon op eenzelfde as te monteren.

  Gebruik banden nooit buiten de technische karakteristieken waarvoor ze zijn gehomologeerd. Sommige overmatige of abnormale geometrische instellingen van het voertuig kunnen een impact hebben op de prestaties van de vrachtwagenband.

  Een verkeerd gebruik of een verkeerde keuze van vrachtwagenbanden kan ook bijdragen aan een vroegtijdige metaalmoeheid van bepaalde mechanische onderdelen.

   

  DE MONTAGE VAN GEHERPROFILEERDE BANDEN

  Voertuigen die zich buiten het eigen land begeven, dienen te voldoen aan de wetgeving van het betreffende land.

  De Europese regels

  In bijna alle landen schrijft de wetgever voor dat een bedrijfswagen­band geherprofileerd kan worden wanneer deze de aanduiding << Regroovable>> heeft of op de zijwand is voorzien van het symbool U. Er wordt ook voorgeschreven dat de herprofilering moet worden uitgevoerd door een vakman die de instructies van de fabrikant juist opvolgt.

  Voor wat betreft de slijtage bij demontage schrijven alle landen voor dat geen enkele kunststof- of metaaldraad zichtbaar mag zijn aan de oppervlakte of op de profielbodem en dat het profiel zichtbaar moet zijn over het gehele loopvlak.

  In Nederland is er geen wettelijke beperking voor wat betreft de montage (positie) van geheprofileerde banden of de inzet ervan.

  Voor een optimale veiligheid adviseert we om geherprofileerde banden op trek- en draagassen te monteren.

   

  HET MONTEREN VAN HERNIEUWDE BANDEN

  In Nederland is er geen wettelijke beperking voor wat betreft de montage (positie) van vernieuwde banden of de inzet ervan.

  DE CONTROLE VAN DE SLIJTAGE

  De controle van de slijtage moet altijd op verschillende punten van de band worden uitgevoerd.

  De controle kan gebeuren door middel van een dieptemaat of via de slijtageindicatoren van het rolvlak, die op de zijkant weergegeven worden door middel van een symbool, wanneer deze aanwezig zijn.

  Wanneer de wettelijke of technische slijtagelimiet is bereikt, moet de band worden verwijderd en vervangen.

  Raadpleeg een professional in geval van abnormale slijtage of een verschil in slijtage van de banden op eenzelfde as.

  OPSLAG

  Voorwaarden voor een goede band opslag:

  Schone, droge, gematigde en goed geventileerde ruimten, beschut tegen direct zonlicht en slecht weer.

  Buiten bereik van een chemische stof, oplosmiddel of koolwaterstof wil de aard van het rubber te veranderen.

  Ver weg van elk voorwerp dat de band (metalen spike, hout, etc.) kunnen binnendringen.

  Ver weg van elke bron van warmte, vlam, gloeiende lichamen, uitrusting die kan afgeven vonken of elektrische ontladingen en elke bron van ozon (transformatoren, elektrische motoren, lastoestellen, etc.).

  Bij het opslaan in stapels, zorg ervoor dat de banden niet worden vervormd. Als ze worden opgeslagen gedurende langere tijd, draai de banden (in omgekeerde volgorde van de banden in de stapels), teneinde te kunnen extraheren eerst de oudste banden. Vermijd het comprimeren van de banden onder andere objecten.

 • DEPTHS OF TREAD PATTERN ACROSS THE SAME AXLE

  We advise that the difference between the depths of the main grooves on two tyres fitted on the same axle must not exceed 5mm at the same phase of life (regrooved /non-regrooved).

  TYRE WEAR

  The depth of the main grooves at four points evenly distributed on the tyre's circumference must not be below one millimeter on more than one of those points.

  If the legal wear or technical limit has been reached, the tyres must be uninstalled and replaced according to the country legislation.

  Please refer to each specific country legislation for tyres wear removal criteria

  TYRE REPAIRS

  Over the course of a tyre's life, it is subjected to a number of constraints and can be damaged in a variety of ways.

  It is dangerous to ignore a damaged tyre.

  Our truck tyres can be repaired under certain conditions.

  However, not all kinds of damage can be repaired.

  Repairing a tyre is a job for trained and qualified professionals. The tyre repairer always has sole responsibility for the accuracy and quality of the work done on the tyre.

  Repair must always be preceded by removal of the tyre and a thorough inspection both internal and external, by the professional.

  If any damage is found which cannot be repaired, such as over flexing of the reinforcing structure owing to deflated or severely under inflated running, the tyre must not be repaired.

  WINTER TRUCK TYRES

  The M+S symbol is a manufacturer’s independent statement based on their own non-regulatory standards.

  The Alpine (3PMSF) symbol is awarded if the tire passes a traction test in winter conditions performed in accordance with UNECE Regulation 117.

  The test results are tangible and comparable. 3PMSF is the only real standard for measuring winter mobility.

  MOUNTING OF A TYRE

  Before commencing the tyre fitting process the conformity and compatibility of the tyre with the wheel and the vehicle must be established. Correct tyre fitting, carried out with the recommended methods of work and in line with the safety rules in force, helps to ensure that the tyre will be used to its full potential

  INFLATION PRESSURE

  Pressure checks should be made on all the tyres on the vehicle (including the spare wheel).

  If the inflation pressure is too low, the result is an abnormal rise in running temperature which may lead to damage to the internal components.

  This damage is irreversible and may cause the destruction of the tyre and rapid deflation.

  The consequences of running with insufficient pressure in the tyres are not necessarily immediate and may even become apparent after the pressure has been corrected.

  Insufficient inflation pressure also greatly increases the risk of aquaplaning.

  Over-inflation can cause rapid and irregular wear and increased sensitivity to impact (tread damage, casing failure).

  Under-inflation leads to:

  an impact on the handling of the vehicle and its safety,

  a reduction in casing resistance, which limits the possibility of retreading.

  Check tyre pressures when the tyres are cold.

  The pressure increases in use: never reduce the pressure of a tyre while it is hot.

  Never re-inflate a tyre which has been running underinflated without a thorough inspection both inside and out.

  Under inflation could result in the tyres running at abnormally high temperatures, leading to thermal degradation of the tyres' components.

 •  

  De banden zijn samengesteld uit verschillende soorten materialen en bestanddelen op basis van rubber, waarvan de eigenschappen van essentieel belang zijn voor een goede werking van de band zelf. Deze eigenschappen evolueren na verloop van tijd.

  De evolutie van de eigenschappen van een band hangt af van verschillende factoren, zoals

      .het klimaat,

      .de omstandigheden waarin vrachtwagenbanden worden opgeslagen: temperatuur, vochtigheid, positie….

      .de gebruikomstandigheden: lading, snelheid, bandendruk, schade als gevolg van de toestand van de wegen…

GIVE ADVICE