INTEGRITETSPOLITIK

INTEGRITETSPOLITIK

Michelin forpligter sig til at beskytte privatlivets fred for de besøgende på og brugere af dette websted.

Dette dokument beskriver Michelins praksis vedrørende de personoplysninger, Michelin måtte indsamle, de formål, hvortil de kan anvendes, og de personer, de er beregnet til.

Hvert enkelt af Michelins websteder har et specifikt formål og særegne unikke egenskaber. Hvis et bestemt af Michelins websteder er nødt til at indsamle yderligere personoplysninger, vil du blive informeret om det på det pågældende websted.

Samtykke til denne fortrolighedspolitik

Brugen af dette websted er tegn på dit samtykke til denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne politik, skal du ikke bruge dette websted eller indsende nogen personligt identificerbare oplysninger.

Personoplysninger

Generelt kan du besøge Michelins websteder uden at skulle oplyse dine personoplysninger.

Michelin kan bede dig om at oplyse dine personoplysninger for bedre at kunne imødekomme dine behov, for eksempel med henblik på korrespondance, behandling af en henvendelse mv.

Sådanne data kan omfatte dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse osv.) og andre specifikke oplysninger, såsom brugernavn, adgangskode eller bankoplysninger.

Indsamling af personoplysninger

Michelin indsamler kun dine personoplysninger til bestemte, eksplicitte og lovlige formål. Vi vil ikke efterfølgende behandle dine data på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Når Michelin indsamler personoplysninger, underrettes den pågældende person på tidspunktet for indsamlingen eller forinden, og under alle omstændigheder før de anvendes til de definerede formål.

Michelin må kun behandle personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og ikke-overdrevne i forhold til de formål, de indsamles til. Michelin træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger, der behandles, er korrekte og om nødvendigt ajourført.

Anvendelse af data indsamlet på Michelins websteder

Michelins brug af dine personoplysninger er strengt begrænset til de formål, hvortil de bliver indsamlet.

Som eksempel kan Michelin anmode om dine personoplysninger for at:

Give dig informationer om produkter og tjenesterUdføre og overvåge dine transaktionerGøre det muligt, at du bruger de interaktive funktioner på vores webstederKommunikere og udvikle en forretningsrelation med dig.

Michelin bruger ikke dine personoplysninger til markedsføringsformål uden forudgående samtykke fra dig.

Modtagere af personoplysninger

Modtagerne af dine personoplysninger er udelukkende begrænset til de personer, der har behov for at kende disse oplysninger for at kunne udføre deres arbejdsopgave.

Michelin kan dele dine personoplysninger med leverandører eller tjenesteudbydere, som Michelin bruger til at behandle din anmodning. Disse leverandører og tjenesteudbydere er kontraktligt forpligtet til at opbevare de personoplysninger, de måtte have modtaget, på en fortrolig og sikker måde og kun bruge dine personoplysninger til at give dig de ønskede tjenesteydelser.

Michelin sælger, udlejer og overdrager ikke dine personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke, undtagen i medfør af en domstols eller en administrativ afgørelse, for at overholde gældende lovgivning eller for at beskytte Michelins rettigheder og ejendom.

Opbevaringsfrist

Michelin gemmer kun dine personoplysninger i det nødvendige tidsrum og til de formål, hvortil de blev indsamlet eller som påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning og indsigelse

Du kan til enhver tid bede Michelin om at få adgang til dine personoplysninger.

Du har også ret til at berigtige eller slette disse oplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling af de nævnte oplysninger af legitime grunde.

Af hensyn til salgsfremme eller for at tilmelde dig et af vores nyhedsbreve kan du udøve din ret til indsigelse uden begrundelse og direkte i den e-mail, du modtager, ved at klikke på linket til dette formål.

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte webmasteren for det pågældende websted  MFPM, Place des Carmes, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9, DGMR Service / DC / IMET / eller en relevant sagsbehandler (indsæt funktion).

Der kræves ingen begrundelse, hvis du ønsker at udøve din ret til at gøre indsigelse med hensyn til markedsføring.

Kontakt venligst webmasteren for det pågældende websted, hvis du vil udøve dine rettigheder.

Datasikkerhed

Michelin har indført foranstaltninger til at beskytte fortroligheden, sikkerheden og integriteten af dine personoplysninger. Adgang til personoplysninger er begrænset til de medarbejdere og tjenesteudbydere, der har brug for at kende disse oplysninger, og som er blevet uddannet til at overholde reglerne om fortrolighed.

På Michelins kommercielle websteder vil der blive indsamlet bankoplysninger med henblik på effektive og juridisk sikre betalingsprocedurer. Disse foranstaltninger kan bestå af SSL-kryptering (beregnet til at gøre oplysningerne ulæselige for andre) under indsamling eller overførsel af fortrolige oplysninger. De pågældende oplysninger vil kun blive brugt til onlinebetaling og gemmes ikke.

Michelin sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver ændret, beskadiget eller tilgået af uautoriserede tredjeparter.

Cookies

For at forbedre oplevelsen for de besøgende på og brugere af disse websteder indsamler Michelin data om, hvordan du bruger vores websteder ved hjælp af cookies, som er filer, din webbrowser anbringer på din harddisk, når du besøger et websted. Cookies gør det under visse omstændigheder muligt at identificere dig personligt, enten direkte (for eksempel med en e-mailadresse) eller indirekte (for eksempel med en cookies unikke identifikator, en IP-adresse eller en enheds-id). De registrerede data kan omfatte de sider, du har besøgt, dato og tidspunkt for dit besøg og andre sporingsoplysninger.

Du kan konfigurere din browser til at informere dig, når der anvendes cookies og dermed at give dig mulighed for at acceptere dem. Du kan også konfigurere din browser til at deaktivere cookies.

Se venligst vores politik om cookies for at få flere informationer.

Internationale overførsler af personoplysninger

Michelin er en international koncern med databaser i de forskellige lande, hvor vi opererer. Michelin kan overføre dine personoplysninger inden for koncernen til en af sine databaser eller til sine eksterne partnere uden for dit hjemland.

Niveauerne af databeskyttelse varierer i hele verden, men vi videregiver ikke dine personoplysninger til Michelins koncernselskaber eller til tredjepartsselskaber uden for EU, medmindre disse selskaber tilbyder det samme eller et lignende niveau af beskyttelse af personoplysningerne som Michelin.

For overførsler inden for Michelin har firmaet vedtaget interne regler for overførsel af personoplysninger fra Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Du kan læse mere om disse regler ved at klikke på vores bindende virksomhedsregler.

Overførsel af data uden for koncernen er reguleret af kontrakter, som indeholder klausuler udarbejdet af Europa-Kommissionen for leverandører, der er etableret uden for EU, for at sikre samme beskyttelsesniveau som i dit hjemland.

Interaktive tjenester

Nogle af Michelins websteder indeholder interaktive funktioner såsom chat, forum mv. Du kan, hvis du ønsker det, benytte disse interaktive funktioner ved at udfylde en tilmeldingsblanket. Denne formular kræver, at du indsender visse personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv. Disse personoplysninger indsamles med henblik på at forbedre de interaktive tjenester og imødegå dine behov.

Brugere, der har tilmeldt sig disse tjenester, kan få adgang til de oplysninger, der blev indsendt på registreringstidspunktet og kan til enhver tid rette i eller slette oplysningerne.

Mindreårige

Michelins websteder er generelt ikke beregnet til mindreårige under atten (18). Hvis du er mindreårig, skal du ikke videregive personoplysninger uden dine forældres tilladelse.

Links til tredjeparts websteder

Michelins websteder kan indeholde links til tredjeparts websteder. Michelin har ikke kontrol over disse websteder og kan derfor ikke drages til ansvar for deres praksis om beskyttelse af personoplysninger eller indhold. Vi opfordrer dig til at læse disse websteders politik om beskyttelse af personoplysninger, før du bruger dem eller indsender dine personoplysninger.

Meddelelse om varemærke og copyright

Se venligst vores betingelser for brug for at få yderligere informationer.

Ændringer

Denne politik blev opdateret den 1. juli 2016. Vi vil lægge eventuelle ændringer ud på denne side, og de vil træde i kraft, når de offentliggøres. Læs venligst denne side regelmæssigt for at se eventuelle ændringer.