ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

 • Για τοποθέτηση σε ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ άξονα πρέπει:

  Να χρησιμοποιούνται μόνο τα ανάγλυφα πέλματος “S”. Αυτά τα ανάγλυφα πέλματος έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες φθορές και καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται οι διευθυντήριοι άξονες του φορτηγού: δυναμικό φορτίο, γεωμετρία άξονα, μεγάλος αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων, κλπ.

  Δεν συστήνουμε την τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών στον μπροστινό άξονα μηχανοκίνητων οχημάτων.

  Όταν τοποθετούνται ελαστικά σε ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ άξονα πρέπει:

  Να χρησιμοποιούνται μόνο ελαστικά με ανάγλυφα πέλματος “D” ή “S”. Τα ανάγλυφα πέλματος “D” έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες καταπονήσεις των κινητήριων αξόνων: ροπή κινητήρα και ροπή πέδησης, τοποθέτηση ως δίδυμα, το υψηλότερο φορτίο άξονα όλου του φορτηγού. Τα ελαστικά με ανάγλυφο πέλματος “S” μπορούν να τοποθετηθούν σε κινητήριο άξονα αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ή πιθανή μείωση της χιλιομετρικής απόδοσης. Τα ανάγλυφα πέλματος “D” προσφέρουν βελτιστοποιημένες επιδόσεις όσον αφορά την έλξη και τη μακροζωία των ελαστικών σε σύγκριση με τα ανάγλυφα πέλματος “S”.

  Για τον εξοπλισμό του άξονα ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ πρέπει:

  Να χρησιμοποιούνται μόνο ελαστικά με ανάγλυφα πέλματος “Τ” ή “S”. Αυτά τα ανάγλυφα πέλματος έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες φθορές και καταπονήσεις των αξόνων ρυμουλκούμενων: στατικά και δυναμικά φορτία, πλαγιολίσθηση, μεγάλος αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων των κεντρικών αξόνων, κλπ. Τα ελαστικά με ανάγλυφα πέλματος “T” αντέχουν δείκτες φορτίου και ταχύτητας κατάλληλους για ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα. Όταν τοποθετούνται ελαστικά με ανάγλυφα πέλματος “S”, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι δείκτες φορτίου και ταχύτητας συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του άξονα και ότι δεν υπάρχει ανάγλυφο πέλματος “T” το οποίο θα ταίριαζε καλύτερα στις συγκεκριμένες φθορές και καταπονήσεις των αξόνων ρυμουλκούμενων. Τα ελαστικά με πέλμα “T” δεν πρέπει πότε να χρησιμοποιούνται σε μπροστινούς διευθυντήριους ή κινητήριους άξονες.

  Ελαστικά με σήμανση FRT:

  Η σήμανση FRT (ελαστικά τροχών ελεύθερης κύλισης) ορίζεται στον Κανονισμό 54: Σήμανση 3.1.15. Η παρουσία της σήμανσης "FRT" επισημαίνει ελαστικά ειδικά σχεδιασμένα για άξονες ρυμουλκούμενων. Ο κανονισμός αυτός ισχύει για όλα τα καινούργια ελαστικά που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι τα ελαστικά με σήμανση FRT επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο σε άξονες ρυμουλκούμενων και δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε άλλους τύπους αξόνων.

  Δεν υπέχουμε καμία ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε ζημιάς προκύψει κατά την οδήγηση εάν δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες αυτές.

   Τα ελαστικά με τη σήμανση “FRT” μπορούν να τοποθετηθούν στον τελευταίο μη κινητήριο οπίσθιο άξονα ενός μηχανοκίνητου οχήματος.

 • Συμβουλευτείτε την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας για την τοποθέτηση ελαστικών και λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτείται τοποθέτηση του ίδιου τύπου ελαστικών στον ίδιο άξονα.

  Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετήσετε ελαστικά με διαφορετικό ανάγλυφο πέλματος εάν είναι:

  Ίδιας μάρκας,
  Ίδιου μεγέθους,
  Ίδιας δομής (ακτινωτή ή διαγώνια),
  Ίδιας κατηγορίας χρήσης (ελαστικά δρόμου, εξειδικευμένα, ελαστικά χιονιού με σήμανση 3PMSF και M+S)
  Με ίδιο δείκτη φορτίου,
  Και ίδιο δείκτη ταχύτητας.

  Ωστόσο, για βέλτιστες επιδόσεις ελαστικών σας συνιστούμε να τοποθετείτε ελαστικά με το ίδιο ανάγλυφο πέλματος στον ίδιο άξονα.

  Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε δίδυμα ελαστικά ίδιου τύπου.

  Τηρήστε τις θέσεις, την κατεύθυνση τοποθέτησης, την κατεύθυνση περιστροφής και κάθε σχετική οδηγία που αναγράφεται στο πλευρό του ελαστικού.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

  Ο ευρωπαϊκός κανονισμός αριθ.109 ορίζει:

  1η περίπτωση: ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΟ - ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΟ) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

      Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αναγομωμένων ελαστικών που τοποθετούνται σε κάποιο όχημα πρέπει να είναι τα ίδια:

                      1.  μάρκα αναγομωμένων ελαστικών

                      2. μέγεθος ελαστικών

                      3.  δομή ελαστικών

                      4.  δείκτες ταχύτητας και φορτίου ελαστικών                        

                      5.  τύπος πέλματος ελαστικών

  ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών διαφορετικών αναγομωτών στον ίδιο άξονα, ανεξάρτητα από τη μάρκα του περιβλήματος.

  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών των ίδιων αναγομωτών, ανεξάρτητα από τη μάρκα του σκελετού.

  2η περίπτωση: ΜΙΚΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΝΕΑ & ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΑ) ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΞΟΝΑ

  Προτείνουμε τον συνδυασμό διαφορετικών ελαστικών στον ίδιο άξονα, αν:

              1. Η μάρκα των αναγομωμένων & των νέων ελαστικών είναι η ίδια.

              2. Η μάρκα των περιβλημάτων είναι η ίδια.

              3. Τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά των αναγομωμένων & νέων ελαστικών στον ίδιο άξονα είναι πανομοιότυπα:
                              . Μεγέθη ελαστικών,

                              . Δομή (ακτινωτή ή διαγώνια),

                              . Δείκτης ταχύτητας και φορτίου,

                              . τύπος πέλματος (δρόμου, παντός εδάφους, σήμανση 3PMSF & M+S).

  Τα αναγομωμένα ελαστικά έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση σε κινητήριους άξονες και άξονες ρυμουλκούμενων.
  Δεν συστήνουμε την τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών στον μπροστινό διευθυντήριο άξονα του φορτηγού.
  Αναφερθείτε στη νομοθεσία της κάθε χώρας για την τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών στον ίδιο άξονα.

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  Σας συνιστούμε να ελέγχετε:
  Τυχόν ανομοιόμορφη φθορά, τρύπες, κοψίματα, ορατή παραμόρφωση των ώμων του ελαστικού, των παρειών ή της περιοχής της στεφάνης
  Τυχόν ζημιά της ζάντας, με κάποιον επαγγελματία.

  Ποτέ μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ελαστικά τα οποία δείχνουν οποιοδήποτε σημάδι φθοράς όπως παραμορφωμένο ή ορατό σύρμα στεφάνης, διαχωρισμός καουτσούκ ή λινών, φθορές οφειλόμενες σε γράσα ή σε διαβρωτικές ουσίες, στίγματα ή τριβή του εσωτερικού καουτσούκ λόγω οδήγησης σε υποπίεση. Ελαστικά που παρουσιάζουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω φθορές πρέπει να αφαιρούνται, να απορρίπτονται και να διατίθενται ως απόβλητα. Σε κάθε επιθεώρηση του οχήματος ελέγχετε την καλή κατάσταση της τάπας βαλβίδας. Σε περίπτωση αμφιβολίας αντικαταστήστε την.

  Η εναλλαγή των ελαστικών είναι μια διαδικασία η οποία συνίσταται στην αφαίρεση του ελαστικού από τη μια θέση του οχήματος και την επανατοποθέτησή του σε κάποια άλλη θέση.
  Η αντιστροφή της ζάντας αποτελείται από την αφαίρεση του ελαστικού από τη ζάντα και την επανατοποθέτησή του από την άλλη πλευρά.

  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

  Σωστές συνθήκες αποθήκευσης ελαστικών:
  Σε καθαρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς ακραίες θερμοκρασίες, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την κακοκαιρία.
  Μακριά από χημικές ουσίες, διαλύτες ή υδρογονάνθρακες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τη φύση του καουτσούκ.
  Μακριά από οποιοδήποτε αντικείμενο που θα μπορούσε να εισέλθει στο ελαστικό (μεταλλικά καρφιά, ξύλα, κλπ.).

  Μακριά από πηγές θερμότητας, φλόγες, πυρακτωμένα σώματα, συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν σπίθες ή ηλεκτρικές εκκενώσεις και πηγές όζοντος (μετασχηματιστές, ηλεκτρικά μοτέρ, μονάδες ηλεκτροσυγκόλλησης, κλπ.).

  Όταν αποθηκεύονται σε στοίβες, ελέγχετε ότι τα ελαστικά δεν παραμορφώνονται. Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εναλλάσσετε τα ελαστικά (αντιστρέφοντας τη σειρά των ελαστικών στη στοίβα), ώστε να μπορείτε να αφαιρείτε πρώτα τα παλαιότερα ελαστικά. Αποφύγετε τη συμπίεση των ελαστικών κάτω από άλλα αντικείμενα.

 • ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΞΟΝΑ

  Σας συνιστούμε η διαφορά στο βάθος των κύριων αυλακώσεων δυο ελαστικών που είναι τοποθετημένα στον ίδιο άξονα να είναι μικρότερη από 5 mm στο ίδιο στάδιο ζωής (ξανασκαλισμένα / μη ξανασκαλισμένα).

  ΦΘΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

  Το βάθος των κύριων αυλακώσεων σε τέσσερα σημεία ομοιόμορφα κατανεμημένα στη περιφέρεια του ελαστικού δεν πρέπει να είναι μικρότερο του ενός χιλιοστού σε περισσότερα από ένα από αυτά τα σημεία.

  Εάν έχει επέλθει η φθορά που ορίζεται από το νόμο ή το τεχνικό όριο, τα ελαστικά πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας.
  Αναφερθείτε στη νομοθεσία της κάθε χώρας για τα κριτήρια αφαίρεσης των φθαρμένων ελαστικών

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

  Κατά τη διάρκεια της ζωής του, το ελαστικό υπόκειται σε καταπονήσεις και μπορεί να υποστεί ζημιές διαφόρων ειδών.
  Είναι επικίνδυνο να αγνοήσετε τη ζημιά ενός ελαστικού.
  Τα ελαστικά φορτηγών μπορούν να επιδιορθωθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  Ωστόσο δεν είναι όλες οι ζημιές επιδιορθώσιμες.
  Η επισκευή ενός ελαστικού πρέπει να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο επιδιορθωτής ελαστικών έχει πάντα την αποκλειστική ευθύνη της ακρίβειας και της ποιότητας της εργασίας που πραγματοποιείται στο ελαστικό.
  Οι επιδιορθώσεις πρέπει πάντα να γίνονται κατόπιν αφαίρεσης του ελαστικού και ενδελεχούς εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου από τον επαγγελματία.
  Εάν διαπιστωθεί ζημιά η οποία δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, όπως υπερβολική κάμψη της ενισχυτικής δομής λόγω πορείας με ξεφούσκωτο ελαστικό ή με πολύ χαμηλή πίεση, το ελαστικό δεν πρέπει να επισκευαστεί.

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

  Το σύμβολο M+S αποτελεί ανεξάρτητη δήλωση του κατασκευαστή με βάση τα δικά του μη κανονιστικά πρότυπα.
  Το σύμβολο Alpine (3PMSF) αποδίδεται εάν το ελαστικό ολοκληρώσει με επιτυχία τη δοκιμή έλξης υπό χειμερινές συνθήκες η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό UNECE 117.
  Τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι απτά και συγκρίσιμα. Το 3PMSF είναι το μόνο πραγματικό πρότυπο μέτρησης της χειμερινής κινητικότητας.

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ


  Πριν ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης των ελαστικών, πρέπει να διαπιστωθούν η συμμόρφωση και η συμβατότητα του ελαστικού με τον τροχό του οχήματος. Η σωστή τοποθέτηση του ελαστικού, η οποία πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες μεθόδους εργασίας και τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας, βοηθά στην εξασφάλιση ότι το ελαστικό θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό.

  ΠΙΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

  Πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές πίεσης σε όλα τα ελαστικά του οχήματος (συμπεριλαμβανομένης της ρεζέρβας).
  Εάν η πίεση πλήρωσης είναι υπερβολικά χαμηλή, το αποτέλεσμα είναι μια μη φυσιολογική άνοδος της θερμοκρασίας πορείας που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά των εσωτερικών στοιχείων.
  Αυτή η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη και μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του ελαστικού και γρήγορο ξεφούσκωμα.
  Οι συνέπειες της πορείας με ανεπαρκή πίεση στα ελαστικά δεν είναι απαραίτητα άμεσες και μπορεί να γίνουν εμφανείς αφού διορθωθεί η πίεση.
  Η ανεπαρκής πίεση αυξάνει επίσης κατά πολύ τον κίνδυνο υδρολίσθησης.
  Η υπερπίεση μπορεί να προκαλέσει γρήγορη και ανομοιόμορφη φθορά και αυξημένη ευαισθησία στην πρόσκρουση (ζημιά στο πέλμα, φθορά του περιβλήματος).
  Η υποπίεση οδηγεί σε:
  επίδραση στον χειρισμό του οχήματος και στην ασφάλειά του,
  μείωση της αντοχής του περιβλήματος, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα αναγόμωσης.
  Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών όταν τα ελαστικά είναι κρύα.
  Η πίεση αυξάνεται κατά τη χρήση: ποτέ μην μειώνετε την πίεση ενός ελαστικού όταν είναι ζεστό.
  Ποτέ μην ξαναφουσκώνετε ελαστικά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σε υποπίεση χωρίς ενδελεχή εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο.
  Η υποπίεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαστικά τα οποία κινούνται με υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας σε θερμική φθορά των στοιχείων του ελαστικού.

 • Οι ιδιότητες του καουτσούκ εξελίσσονται με τον καιρό και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως: το κλίμα, τις συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία, θέση, κλπ.) και τις συνθήκες χρήσης (ταχύτητα, φορτίο, πίεση, τροχοί, κλπ.)

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

  Για να εξασφαλίσετε μέγιστη ασφάλεια, αξιοπιστία και επιχειρηματική απόδοση είναι σημαντικό να τοποθετήσετε το ελαστικό με τις σωστές προδιαγραφές.
  Αυτό γίνεται μόνο τηρώντας ορισμένα κριτήρια επιλογής.


  Βήμα 1: Καθορισμός του σωστού μεγέθους ελαστικού
  Οι διαστάσεις πρέπει να επιτρέπονται από τον κατασκευαστή και πρέπει να ταιριάζουν τουλάχιστον με τη μέγιστη ικανότητα φορτίου του άξονα.
  Το μέγιστό επιτρεπόμενο φορτίο άξονα που δίδεται από τον κατασκευαστή του οχήματος σε σχέση με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η τοποθέτηση σε αυτόν τον άξονα ελαστικών τα οποία μπορούν να αντέξουν μεγαλύτερο φορτίο δεν σημαίνει πως μπορεί να ξεπεραστεί το εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή του οχήματος φορτίο.
  Για κάθε μέγεθος ελαστικού υπάρχουν ένα ή περισσότερα αντίστοιχα εγκεκριμένα μεγέθη ζάντας τροχού: ανατρέξτε στο ETRTO "Standard Manual" ή/και στις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος.
  Η τοποθέτηση ελαστικού σε μη εγκεκριμένη ζάντα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον τροχό ή/και στο ελαστικό, σε μη βέλτιστο αποτύπωμα και μη φυσιολογική λειτουργία του περιβλήματος που μπορούν να είναι επιζήμια για την ασφάλεια, τον χειρισμό, την πρόσφυση και τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

  Βήμα 2: Καθορισμός της ορθής χρήσης του ελαστικού
  Για την επιλογή του σωστού ελαστικού πρέπει να ληφθούν υπόψη η χρήση αυτού και τα πλεονεκτήματα της κάθε σειράς.

  Βήμα 3: Εντοπισμός του κατάλληλου πλεονεκτήματος
  Τα ελαστικά μας προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χειριστή.

  Βήμα 4: Επιλογή του σωστού ανάγλυφου πέλματος
  Υπάρχουν κανόνες οι ποίοι ΠΡΕΠΕΙ να τηρούνται όταν επιλέγετε το ανάγλυφο πέλματος των ελαστικών σας.

GIVE ADVICE