ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προσιτό ελαστικό για πελάτες με υψηλά ποσοστά βλαβών

RIKEN ONOFF εικονόγραμμα της γκάμας

ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ON OFF

A safe and reliable tyre, regroovable and retreadable, with the best global labeling in its category.