ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ασφάλεια σε ελκυστική τιμή

RIKEN για Αστικά Λεωφορεία Εικονόγραμμα της γκάμας

ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

A safe and reliable tyre, regroovable and retreadable, with the best global labeling in its category.