POLITIKA PRIVATNOSTI

Michelin posebno poštuje privatni život posetioca i korisnika svojih internet stranica.

U ovom dokumentu opisuju se rešenja koja kompanija Michelin primenjuje, a koja se odnose na lične podatke koje može prikupiti, njihovo korišćenje i osobe kojima su namijenjeni.

Međutim, svaka internet stranica Michelin-a usmerena je na poseban cilj i ima samo sebi svojstvene karakteristike. Ako su prikupljanja dodatnih ličnih podataka potrebna za neku Michelin internet stranicu, o tome ćete biti obavešteni na toj stranici.

 

Lični podaci

Uopšteno gledajući, Vi možete posetiti Michelin internet stranice, a da ne morate dati lične podatke.

Može se dogoditi, kako bi se što bolje zadovoljile vaše potrebe, da Michelin od vas zatraži lične podatke, kako bi mogao, na primer, uspostaviti komunikaciju, obraditi zahtev…

U tom slučaju radi se o, poimenice, vašim kontaktnim podacima (ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, itd.) i o ostalim posebnim podacima kao što su: korisnički naziv, lozinka ili informacije o banci.

 

Prikupljanje ličnih podataka

Michelin će lične podatke prikupljati samo za određenu svrhu, jasno navedenu i u skladu sa zakonom i naknadno te podatke neće koristiti na način koji nije usklađen s tom svrhom.