TERMENE & CONDIȚII

Acest site este deținut de:

 

MICHELIN ROMANIA S.A.

Județ Ilfov, Oraș Voluntari, Șoseaua București-Nord nr. 10

Global City Business Park, Clădirea O1. Etaj 3

România

Telefon: +(40)021 202 6500 Fax: +(40)021 202 6500

Societate pe acţiuni cu un capital de 455958792 RON

Nr. Registrul Comerţului: J23/2379/2013

Cod Unic de Înregistrare: 13663684 

 

Acest site este găzduit de:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,

Dublin 18, D18 P521,

Ireland

+353 1 7063476

 

Directorul publicaţiei: Spyros Politis

 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare înainte de a accesa site-ul Web Michelin, destinat liniei de produse pentru vehicule grele. Acest site este destinat dealerilor şi utilizatorilor din Romania de anvelope pentru vehicule grele. Pentru a accesa site-ul ţării dumneavoastră, apăsaţi pe meniul derulant.

Companiile din grupul Michelin au propriul statut juridic şi personalitate juridică autonomă. Cu toate acestea, în dorinţa de a facilita transmiterea informaţiilor prezentate în acest site, se vor putea utiliza termenii de mai jos: „Michelin”, „Grup”, „Grupul Michelin” şi „noi”; aceşti termeni sunt utilizaţi pentru a desemna ansamblul de companii din cadrul Grupului Michelin, iar fiecare îşi desfăşoară activitatea în mod independent.

 

ARTICOLUL 1: OBIECTUL

 

Prezentul aviz juridic are ca obiect definirea modalităţilor prin care Michelin vă pune la dispoziţie site-ul şi modalităţile prin care dvs. accesaţi şi utilizaţi acest site. Orice accesare a site-ului este supusă prezentului aviz juridic pe care Michelin îl poate modifica sau actualiza în orice moment. Accesul şi utilizarea site-ului necesită acceptul dvs. faţă de prezentul aviz juridic şi acordul dvs. pentru practicile Michelin în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal.

 

ARTICOLUL 2: ACCESUL LA SITE

 

Acest site este destinat tuturor utilizatorilor. Acesta conţine secţiuni care descriu experienţa Michelin în domeniul mobilităţii, inovaţiile în domeniul anvelopelor pentru vehicule grele, catalogul anvelopelor Michelin şi un „identificator de dealeri”. Acest site cuprinde totodată şi un spaţiu special pentru înscriere în serviciul de depanare Michelin Euro Assist.

Michelin se străduieşte să menţină site-ul accesibil, fără a fi supusă vreunei obligaţii de a realiza acest lucru. Menţionăm că în vederea întreţinerii, actualizării, şi pentru orice alt motiv în special de natură tehnică sau juridică, accesul la site va putea fi modulat, respectiv întrerupt. Michelin nu este în niciun caz responsabilă pentru aceste întreruperi şi pentru consecinţele care ar putea apărea în urma acestora pentru dvs.

Vă angajaţi să nu accesaţi site-ul în mod fraudulos şi, mai ales serviciile interactive, în cazul în care există astfel de servicii.

 

ARTICOLUL 3: DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Conţinutul (în special şi fără a se limita la informaţiile, textele, reprezentările grafice, datele, imaginile, fotografiile, materialele vizuale, video şi banda sonoră, programele şi bazele de date, precum şi forma tuturor acestor elemente şi ale site-ului) este protejat cu titlu de drepturi de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Conţinutul este proprietatea exclusivă a companiei Michelin şi/sau a filialelor sale. Orice copiere, reproducere, reprezentare, exploatare, adaptare, denaturare, modificare, traducere, difuzare, integrală sau parţială a conţinutului, care aparţin companiei Michelin şi/sau filialelor sale care a acordat drepturi companiei Michelin, prin orice procedeu, este ilegală cu excepţia drepturilor limitatoare care vă sunt acordate în continuare şi/sau copia destinată utilizării exclusive ale persoanei care le copiază. Elementele prezentate pe acest site pot fi modificate fără preaviz şi sunt puse la dispoziţie fără nicio garanţie de nicio natură, expresă sau tacită, respectiv nu pot genera drept de despăgubire. Datele sunt protejate prin copyright © 1997–2013 Michelin. Siglele sunt mărci înregistrate.

Datele referitoare la dealerii de anvelope pentru vehicule grele colectate şi puse la dispoziţia utilizatorilor acestui site spre consultare constituie o bază de date al cărei producător şi proprietar este Michelin. Conţinutul acestei baze de date este astfel protejat cu titlu de drepturi de autor, precum şi prin prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, prin transpunerea Directivei 96/9/CE din 11.03.1996.

 

Accesând acest site, vă angajaţi aşadar să:

 

    nu reproduceţi, reprezentaţi, traduceţi, adaptaţi sau transformaţi, integral sau parţial, prin nicio modalitate, sub nicio circumstanţă, conţinutul bazei de date;

    nu extrageţi, stocaţi, reproduceţi, reprezentaţi sau păstraţi, direct sau indirect, pe orice fel de suport, prin orice mijloace sau sub orice formă, tot conţinutul sau o parte semnificativă din acesta sub aspect calitativ sau cantitativ al bazei de date;

    nu reutilizaţi, prin punerea la dispoziţia publicului, întregul conţinut sau o parte semnificativă a acestuia sub aspect calitativ sau cantitativ a bazei de date, indiferent de forma acesteia;

    nu extrageţi sau reutilizaţi în mod repetat şi/sau sistematic părţile nesemnificative sub aspect calitativ sau cantitativ ale conţinutului bazei de date atunci când operaţiunile depăşesc în mod vădit condiţiile de utilizare normală a bazei de date.

Orice încălcare a drepturilor de autor asupra bazei de date atrage răspunderea civila, contravenționala sau penala in conformitate cu art. 138 si următoarele din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările ulterioare

 

ARTICOLUL 4: CORESPONDENŢĂ ELECTRONICĂ

 

Pentru a coresponda cu compania Michelin prin poşta electronică, trebuie să completaţi formularele de corespondenţă electronice oferite pe site. Răspunsurile formulate de Michelin la mesajele electronice, precum şi accesul la site şi la conţinut nu pot fi asimilate sau nu pot constitui dovada exercitării unei activităţi publicitare, promoţionale sau comerciale pe teritoriul ţării în care se află utilizatorul.

 

ARTICOLUL 5: PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În general, puteţi vizita site-ul nostru fără a trebui să vă afişaţi identitatea şi să furnizaţi date personale. Michelin poate să vă solicite uneori informaţii, de exemplu pentru a răspunde la o solicitare adresată de dvs., pentru a vă furniza informaţii sau în scopuri de marketing.

Datele colectate se referă la nume, adresă, număr de telefon, fax, adresă de e-mail etc.

Pentru a vă oferi cel mai bun serviciu, Michelin adună date anonime cu privire la navigarea dvs. pe site, pentru a-i evalua performanţa. Michelin consideră aceste statistici măsuri de audienţă ale site-ului pentru a înţelege mai bine cum este vizitat site-ul, câţi vizitatori intră şi pe care dintre pagini, durata şi frecvenţa vizitelor etc. Aceste statistici au ca unică finalitate îmbunătăţirea serviciilor propuse în cadrul prezentului site.

 

5.1. Destinatarii datelor personale

 

Datele colectate prin intermediul site-ului nostru sunt destinate companiei Michelin precum şi partenerilor săi selectaţi şi/sau prestatorilor la care aceasta apelează. Pe baza contractului, acestora din urmă li se solicită să respecte confidenţialitatea şi securitatea datelor comunicate şi să nu le utilizeze decât în scopul misiunii ce le-a fost încredinţată. Michelin se angajează să nu vândă, să nu închirieze sau să cedeze datele dvs. cu caracter personal unor terţe părţi. Cu toate acestea, în vederea aplicării unei decizii juridice sau administrative, pentru a respecta legislaţia în vigoare sau pentru a-şi proteja drepturile şi bunurile, Michelin va putea fi obligată să transmită datele dvs. cu caracter personal.

 

5.2. Dreptul de acces, de modificare, de suprimare şi de opoziţie

 

Prin semnarea acestui document dumneavoastra declarati ca va exprimati consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate, cuprinse in acest document, sa intre in baza de date a Michelin Romania S.A., pentru a fi prelucrate si utilizate in scop de gestiune a contractului de distribuție/condițiilor generale de vânzare, economico-financiara si administrativa.

Datele personale vor putea fi transferate pe teritoriul U.E. de catre Michelin Romania S.A catre orice companie membra a Grupului Michelin sau de orice alta persoana fizica sau juridica detinut de Grupul Michelin, fara a fi facute publice si fara a fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Dumneavoastra declarati ca ati luat la cunostinta faptul ca prelucrarile de date personale in scop de gestiune contractului de distributie/conditiilor generale de vanzare, economico-financiara si administrativa sunt exceptate de la obligatia de notificare iar Michelin Romania S.A. a notificat prelucrarile de date personale in scopuri legate de reclama, marketing si publicitate autoritatii de supraveghere, sub nr. 16303.

Dumneavoastra declarati ca ati luat la cunostinta faptul ca, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Michelin Romania S.A., Sos. Bucuresti Nord nr.10, Global City, Business Park, Cladirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov, Romania ,va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi, conform Legii nr. 677/2001: dreptul de acces, o data pe an, la procesul de prelucrare a datelor mele personale; dreptul de interventie asupra datelor transmise; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

 

5.3. Legături utile pe Internet

 

Site-ul nostru poate conţine legături utile către alte site-uri. Vă informăm că Michelin nu transmite datele dvs. cu caracter personal pe aceste site-uri, cu excepţia utilizării butoanelor din reţelele sociale, aşa cum este descris în articolul 5.4 de mai jos. Vă avertizăm că atunci când ieşiţi din site-ul nostru, puteţi fi supuşi altor practici în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal faţă de care Michelin nu are control şi nu presupune responsabilitatea sa.

 

5.4. Reţele sociale

 

Site-ul web utilizează plugin-uri sociale (numite în continuare „butoane de reţele sociale”) asigurate şi exploatate în parte de reţeaua socială căreia îi corespunde. Aceste butoane pentru reţele sociale pot fi identificate prin siglele reţelelor sociale aferente. Aceste butoane vă permit să publicaţi legăturile hipertext sau datele site-ului nostru pe profilul dvs. din aceste reţele sociale. Acestea vă permit totodată să publicaţi pe profilul dvs. notificări cu privire la datele care v-au plăcut sau comentariile pe care le-aţi făcut cu privire la conţinut sau să recomandaţi date pe profilul dvs. Când utilizaţi butoanele reţelelor sociale, partajaţi astfel informaţiile cu o reţea socială care le stochează. Michelin nu are nicio influenţă asupra modului în care aceste reţele sociale colectează şi prelucrează datele dvs. Pentru a cunoaşte obiectul şi spectrul colectării datelor, al prelucrării şi al utilizării ulterioare a acestora pe care le partajaţi prin utilizarea butoanelor de reţele sociale, sunteţi invitaţi să consultaţi politicile de protecţie a vieţii private ale reţelelor sociale aferente.

De altfel, chiar dacă nu utilizaţi butoanele reţelelor sociale, atunci când consultaţi o pagină din site-ul nostru care conţine un astfel de buton, programul dvs. de navigare poate stabili o conexiune directă cu serverele reţelei sociale. Dacă nu sunteţi conectat/ă la reţeaua socială în timpul navigării pe site-ul nostru, sau dacă nu aveţi un cont de utilizator pe această reţea socială, aceasta poate colecta data şi ora la care aţi vizitat site-ul, adresa URL a acestuia, precum şi informaţiile tehnice referitoare la adresa dvs. IP în programul de navigare şi în sistemul de operare pe care îl utilizaţi. Dacă sunteţi conectaţi la reţeaua socială pe parcursul navigării, butonul vă permite, de asemenea, să ataşaţi pagina consultată la contul dvs. de utilizator. Dacă nu doriţi ca reţeaua socială să lege informaţiile colectate prin intermediul site-ului nostru la contul dvs. de utilizator, trebuie să vă deconectaţi de la reţeaua socială în timpul navigării pe site-ul nostru. Michelin nu are nicio influenţă asupra colectării şi a prelucrării datelor dvs. de navigare colectate de reţelele sociale cu ajutorul butoanelor şi vă invită să consultaţi politicile de protecţie a vieţii private din aceste reţele sociale pentru a lua la cunoştinţă scopurile de utilizare, în special de publicitate, a acestor informaţii.

Site-ul nostru Web nu primeşte informaţii despre profilul dvs. din reţelele sociale.

 

5.5. MY ACCOUNT

 

My Account este un portal personalizat destinat exclusiv clienților utilizatori de Camioane domiciliați într-o țară membră a Uniunii Europene: Franța, Spania, Germania, Elveția, Austria, Marea Britanie, Benelux, Suedia, Finlanda, Norvegia, Polonia, Italia, Cehia, România, Slovacia, Slovenia, Grecia, Portugalia. MyAccount va fi de asemenea implementat și în Turcia. Acest cont personalizat oferă, prin înscriere, accesul la o întreagă gamă de servicii (acces la promoțiile Sell Out Promotions, Damage Garantee, Michelin Euro Assist subscription, Drive&Save, Casing Bonus, etc.).

Pentru a accesa portalul personalizat My Account este necesară înscrierea, prin crearea unui cont utilizator și prin completarea unui formular special prevăzut pentru aceasta. Cu această ocazie, Michelin va colecta date cu caracter personal, privind profilul dumneavoastră, precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte date privind compania pe care o reprezentați, precum și flota dumneavoastră de vehicule. Pentru participarea la anumite servicii se vor colecta și datele bancare IBAN. Acestea vor fi păstrate pe durata necesară executării tranzacțiilor legate de serviciile de rambursare, promoții și bonusuri. Michelin se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a păstra securitatea datelor bancare, îndeosebi pentru a împiedica deformarea și deteriorarea acestora sau folosirea lor de către persoane terțe neautorizate.

Datele de mai sus sunt destinate prestatorilor serviciilor de care veți beneficia.

Înscrierea va duce la crearea unui nume utilzator și a unei parole, furnizate de către Michelin. Acestea sunt personale și confidențiale. Dumneavoastră veți fi singura persoană responsabilă de utilizarea acestora. Michelin se angajează să nu folosească datele colectate privind profilul dumneavoastră în scopul prospectării comerciale fără a fi obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.

Michelin nu va păstra datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care acestea au fost colectate, sau mai mult decât prevede legislația în vigoare.

 

ARTICOLUL 6: GARANŢIE ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

Datele afişate pe acest site sunt furnizate fără nicio garanţie specială sau tacită de niciun fel. Michelin îşi rezervă dreptul de a modifica, corecta, întrerupe şi/sau suprima datele sau accesul la site în orice moment, fără preaviz. Michelin nu va putea fi tras la răspundere în caz de contaminare a materialelor dvs. electronice în urma propagării unui virus sau a altor infectări informatice. Este reaposnabilitatea dvs. să luaţi toate măsurile adecvate pentru a vă proteja materialele electronice.

În niciun caz Michelin, angajaţii, furnizorii sau partenerii săi menţionaţi în site nu pot fi traşi la răspundere ca fiind responsabili pentru prejudicii rezultate din orice activitate contractuală, orice delict, sau orice altă acţiune, referitoare la daune directe sau indirecte, incidentală sau în consecinţă, sau indiferent de natură sau pentru orice prejudiciu, în special de natură financiară sau comercială, rezultat din utilizarea site-ului sau a informaţiilor obţinute de pe site-ul său.

Site-ul poate conţine legături simple către site-urile partenerilor Michelin sau către terţi, cu autorizare pentru legăturile puternice cu aceştia din urmă. Michelin nu îşi exercită niciun control asupra acestor site-uri, în consecinţă, nicio responsabilitate în ceea ce priveşte accesibilitatea, pertinenţa, disponibilitatea, conţinutul, publicitatea, produsele şi/sau serviciile disponibile de pe aceste site-uri sau plecând de la acestea. Astfel, Michelin nu este tras la răspundere pentru daunele directe sau indirecte care por surveni cu ocazia accesării dvs. sau utilizării site-ului unui partener sau din cauza nerespectării oricărei reglementări de către acest site.

 

ARTICOLUL 7: JURISDICŢIA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ŞI LEGEA APLICABILĂ

 

Orice diferend cu privire la site sau acest aviz juridic va fi soluționat pe cale amiabila. Daca Partile nu ajung la o înțelegere amiabila, atunci orice litigiu va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din Județul Ilfov.Utilizarea site-ului presupune acordul expres al utilizatorului pentru aplicarea prezentei clauze. În cazul în care oricare din prevederile prezentului Aviz juridic va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, aceasta va fi considerată ca nefăcând parte din acest aviz juridic şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi.